1. LIGA

16. 9. 2023 13:00 @ SaBaT
SaBaT Praha - Kotlářka Praha
7 : 2